Birbirimize candan bağlıyız, Ulusal Kan Bağış Duyurusu