EVLİLİK AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

***Evlilik için sağlık raporu. (Aile Hekimliğinden, Devlet Hastanelerinden veya sağlık kuruluşlarından alınmalıdır. Özel hastanelerden alınan sağlık raporları hastanenin bağlı olduğu İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’nde onaylatılmalıdır. Geçerlilik süresi 6 ay dır.)

***4 er adet Vesikalık fotoğraf. (Biometrik veya çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmez.)

***Kimliklerin aslı ve fotokopileri. (Kimlik maksimum 10 yıllık ve yıpranmamış olmalıdır. Eski tip kimliklerde BOŞANMIŞ veya VEFAT durumu olsa dahi medeni hal bilgisi EVLİ olanların işlemleri YAPILAMAZ.)

Evlendirme şefliğimize  başvuruda bulunan çiftlerden birinin Yalova Belediyesi il sınırları içerisinde ikametgah etmesi yeterlidir.

Yalova Belediyesi il sınırları içerisinde ikamet etmeyen çiftler e-devlet den ‘’ Yerleşim yeri belgesi’’ almaları gerekmektedir.

Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.

Müracaatlar hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır. (09:00/16:30)

Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün) için geçerli olduğundan istenilen nikah günü bu tarih aralığını geçmemelidir.

Başvuruya gelemeyen adayın evlenme başvurusu için Noterden Vekaletname  vermesi gereklidir.(Özel Vekaletname)

Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

 REŞİT OLMAYANLAR

18 yaşını doldurmamış olan çiftler anne baba muvafakat name ile evlenebilirler. ( Ay ve gün hesabı ile) Anne ve babadan biri ölmüş ise ölümü  TESCİLLİ Nüfus Kayıt Örneği ile belgelenmelidir.

Muvafakatname alamayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte kimlik fotokopileri ve 1 adet resim getirmeleri gerekmektedir, 17 Yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

 BOŞANMIŞ VE DUL OLANLAR

Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay (300 gün) geçmeden Türk Medeni Kanununca evlenemezler.

Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden iddet müddetinin (300gün) kaldırılmış resmi kararı alınmalı ve evrakta kesinleşme şerhi de olmalıdır.

İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.(Erkeklerde yeni kimlik ise değiştirilmeyecek.)

Boşanan aynı çiftlerin tekrar evlenmeleri durumunda, istenilen belgeler normal müracaat belgeleriyle aynıdır.

 YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

***Yabancı evliliklerin belgeleri ülke ülke farklılık gösterdiğinden telefon ile bilgi paylaşımı yapılmamaktadır. Evlendirme şefliğimizde gerekli evraklar çiftlerimize yardımcı olmak adına örnekleriyle  fiziki olarak gösterilmektedir.

Yabancı uyruklu olanlar çok dilli doğum belgesi ve bekarlık belgesi ile müracaat ederler (Almanya, Avusturya, Hollanda… vs.)

Diğer ülkeler İstanbul’da bulunan konsolosluklarından alacakları evlenme belgelerini Konsolosluğun bağlı bulunduğu Kaymakamlıklara tasdik ettireceklerdir.

İstanbul’da Konsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara’da bulunan Büyükelçiliklerinden alacakları, evlenme ehliyet belgelerini T.C. Dışişleri Bakanlığına tasdik ettirmek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu bay ve bayanların pasaportlarını Yeminli Tercüman Bürolarından tercüme yaptırıp noterden onaylatmaları gereklidir.

Nikah akdi esnasında nikahı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişiler için nikah esnasında tercüman bulundurulması zorunludur.

Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

Lahey Antlaşmasına dahil olmayan ülkeler kendi bölgelerindeki yetkili mahkemelerce verilen Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık Belgesi) ve Doğum Belgelerinin Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluğumuz tarafından onaylanması zorunludur. ( Evlenme Yönetmeliği 20.Madde 3.Fıkra )

18 yaşını doldurmamış olan çiftler anne baba muvafakat name ile evlenebilirler. ( Ay ve gün hesabı ile ) Anne ve babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kayıt Örneği ile belgelenecektir.

Muvafakat name alamayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte kimlik fotokopileri ve 1 adet resim getirmeleri gerekmektedir. 17 yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

 YALOVA’DA İKAMET ETMEYENLER (İZİNNAME)

Yalova dışında yaşayıp,Yalova’da evlenmek isteyen çiftlerimiz ikamet ettikleri il/ilçe belediyelerine başvuru yapabilirler. Alacakları İZİNNAME belgesi ile Yalova Belediyesi Evlendirme Şefliğimize başvuruda bulunabilirler. (Alınan izinname’yi çiftlerden birisi veya aile fertleri ile Evlendirme şefliğimize gönderip Nikah gün ve saati alabilir. Çiftlerin gelmesi zorunlu DEĞİLDİR.)

Yalova’da ikamet edip, başka yerde nikah kıydıracak kişiler gerekli evrakları hazırlayarak Yalova Belediyesi Evlendirme Şefliğimize başvuruda bulunup  izin belgesi alarak istedikleri yerde nikah kıydırabilirler.

Evlenmeden önceki soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakı başvuru esnasında doldurarak Evlendirme memuru önünde imzalayacaklardır.

Mal Rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini  dosyalarına eklenmesi için ilgili memura teslim etmek zorundadırlar.

TÜM RESMİ EVRAKLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 6 AYDIR. ( 180 GÜN OLARAK HESAP EDİLİR )

YABANCI VATANDAŞLARIN GETİRDİĞİ BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ÜLKE MAKAMLARININ BELİRLEDİĞİ TARİHTİR. ( 3 AY/6 AY )