Uygulama İmar Planı Hükümlerinin Muhtelif Maddelerinin Revize Edilmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği