Muhtelif Ticaret Alanlarının Ticaret Alanlarının ve Yapılaşma Şartlarının Düzenlenmesine İlişkin 1_1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği