Samanlı Köyü, 1079 Parsel, 228 Ada 1 ve 3 Parsellere İlişkin Plan Değişikliği