Samanlı Köyü 262 ada 2 parsel ve Kazım Karabekir Mah 2304 ada 12 parsele ilişkin Plan Değişikliği