ResponsiveSlides.js · Responsive jQuery slideshow
 • Sokak hayvanlarını Unutmayalım

 • YALOVA ''KONGRE MERKEZİ OLMA''YOLUNDA

 • Çöplük Arazisi İle ilgili Kamuoyu Bilgilendirilmesi

 • BAŞKAN SALMAN:''TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAĞIZ.''

 • Başkan Vefa SALMAN'ın ''Beyaz Baston Körler Haftası '' Mesajı

 
Yalova Dizayn


 • Güncellenmektedir...
 • YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
  SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
  1 Bilgi Edinme Hk. Tüzel Kişiler İçin Yetki Belgesi 30 İş Günü
  2 Bilgilendirme ----- 30 İş Günü
  3 Hakediş Hakediş Raporu 30 İş Günü
  4 Teminat Hk. Sigorta İlişkisiz Belgesi 15 İş Günü
  5 İş Bitirme Belgesi İş Bitirme Tutanağı 10 İş Günü
  6 İş Deneyim Belgesi   10 İş Günü
  7 İhale Hk.   30 İş Günü
  8 Personel İzin Hk.   4 İş Günü
  9 Personel Şikayeti   15 İş Günü
  10 Geçici Kabul   10 İş Günü
  11 Bağış Talebi   1 İş Günü
  12 Demografik Bilgi Talebi   2 İş Günü
  13 Harita İsteği   5 İş Günü
  14 Lisans Hk.   1 İş Günü
  15 Makbuzlarda Beyan No Hk.   1 İş Günü
  16 Numarataj İşlemleri Hk   2 İş Günü
  17 Sinevizyon Gösterisi Hk.   1 İş Günü
  18 Çevre Yönetimi   15 İş Günü
  19 Çöplük Yeri Hk.   2 İş Günü
  20 Hafriyat Toprak Ruhsatı   15 İş Günü
  21 Hafriyat Taşıma İzin Belgesi   1 İş Günü
  22 Tanıtım Kataloğu   1 İş Günü
  23 Aşırı Düşük Fiyat Sorgusu   10 İş Günü
  24 Eksik Evrakların Tamamlatılması   1 İş Günü
  25 Fiyat Bildirimi   1 İş Günü
  26 Yeterlilik Belgesi   1 İş Günü
  27 Burs Talebi   30 İş Günü
  28 Burs’a İtiraz   10 İş Günü
  29 Eğitim Hk.Görevlendirme   15 İş Günü
  30 İzin Hk.   1 İş Günü
  31 Staj Başvurusu   3 İş Günü
  32 Boş Dükkan ÇTV Beyanı   1 İş Günü
  33 Ç.T.V. Hk   1 İş Günü
  34 Emeklilere Ait Vergi İndirimi   1 İş Günü
  35 Emlak Vergisi Hk.   1 İş Günü
  36 Hiçbir Geliri Olmayanların Mesken İndirimi   1 İş Günü
  37 Mükellefiyet Kaydı Araştırması Hk.   1 İş Günü
  38 Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Hk.   1 İş Günü
  39 Rayiç Değer   1 İş Günü
  40 Uzlaşma Talebi   2 İş Günü
  41 EvlilikKredisi-Evlilik Tarih Bildirisi Hk.   1 İş Günü
  42 İzinname 1- 4 Adet Fotoğraf, 2-Sağlık Raporu, 3-Dosya Ücreti Makbuzu 1 İş Günü
  43 Nikah İptali   1 İş Günü
  44 ikah Cüzdanı Hk.   1 İş Günü
  45 Nikah Müracaatı 1- 6 Adet Fotoğraf, 2-Sağlık Raporu, 3-İzinname (Çiftler Yalova dışında ikamet ediyorsa istenir) 4-Dosya Ücreti Makbuzu 1 İş Günü
  46 Nikah Salon Tahsisi   1 İş Günü
  47 İş Makinesi Kiralanması Talebi   2 İş Günü
  48 Kazı İzni   5 İş Günü
  49 Kesin Kabul   5 İş Günü
  50 Keşif Bedeli Hk. 1-Proje 2 İş Günü
  51 Malzeme Farklarının Hesaplanması Talebi   3 İş Günü
  52 Malzeme Fiyat Listesi Bildirimi   1 İş Günü
  53 Teklif İptali Hk.   15 İş Günü
  54 Yağmur Suyu Kanalı Altyapısı   2 İş Günü
  55 Ödeme Hk.   7 İş Günü
  56 Dükkan Devri Hk.   2 İş Günü
  57 Fatura İptali   2 İş Günü
  58 Hal Fiyat Listesi Verilmesi Hk.   1 İş Günü
  59 İş Yeri Tahsisi   20 İş Günü
  60 Kiracı Olduğuna Dair Belge Verilmesi   2 İş Günü
  61 Dava Dilekçeleri   30 İş Günü
  62 Mahkeme Masraf ve Vekalet Ücretinin Ödenmesi   15 İş Günü
  63 24 Saat Ruhsatı   10 İş Günü
  64 Canlı Müzik İzni 1- Sabıka Kaydı, 2- Akustik Rapor 90 İş Günü
  65 Canlı Müzik İzni (Geçici)   15 İş Günü
  66 Çalışma Ruhsatı Olup Olmadığı Hakkında Bilgi   5 İş Günü
  67 Çalışma Ruhsat İptali 1- Ruhsat Aslı, 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 1 İş Günü
  68 Çalışma Ruhsat Yenilenmesi   1 İş Günü
  69 Çalışma Ruhsatı (Sıhhi) 1-Sıhhı müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Formu 2-İş takibi yapan kişilerden vekaletname ve nüfüs cüzdan fotokopisi 3-Tapu Fotokopisi 4-İskan Belgesi ( Yapı Kullanma İzin Belgesi). 2004 yılından önce yapılan ve Yapı Kullanma İzni olmayan yerlerden (Emlak Beyanname Örneği v Elektrik ve Su Fatura örneği.) 5-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamına giren gayrımenkullerin ; tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde açılacak yerler için yönetim karar defterinden alınmış tüm kat maliklerinin noter onaylı muafakatnamesi 6-Devir ve ortaklık işlemlerinden noter onaylı devir senedi ve eski ruhsatın aslı (Eski Ruhsatın aslının kaybı halinde kayıp ilanının verildiği gazete.) 7-Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sicil Kaydı veya Ticaret Odası Kaydı 8-Ticaret Odasına Kayıtlı değilse gerekli iş kollarından Milli Eğitim Bakanlığından alınmış Ustalık belgesi. (Ustalık Belgesi kendisine ait değilse noter onaylı taahütnamenin aslı) 9-Kiracılar için kira kontratı örneği , (Eğer kira kontratında vekaleten imza varsa vekalet örneği) 10-Vergi Levhası Fotokopisi 11-İşyeri Sahibi veya Şirket Sorumlusunun Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 12-Şirketlerden imza sirküleri örneği 13-İşyeri sahıs tarafından açılıyor ise 4 adet Fotoğraf. 14-Yangın Söndürme Cihaz Fatura Fotokopisi ( 2 Adet) 15-Elektrik İçtesisat Yönetmeliğine uygunluk belgesi ve 1 adet fotokopisi 16-Bayi olarak açılan işyerlerinden bayilik sözleşmesi 17-1 adet Plastik Dosya 18-Yalova Belediyesine Emlak , Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri ile su borcunun bulunmadığına dair yazı 19-Oto Galerileri ve Oto Parklar için , Mali Zorunluluk Siğortası 20-Su Satış Yerleri için İl Sağlık Müdürlüğünden çalışma ruhsatı , Bayilik Sözleşmesi ve analiz raporu 21-Baharatçılar İçin:Sağlık Müdürlüğü Bitkisel Droglara mahsus satış belgesi 22-Dersane ve Kurs yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünden alınan çalışma izin belgesi 10 İş Günü
  70 Çalışma Ruhsatı (Gayri Sıhhi) 1-Gayrı Sıhhı müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başv. Formu 2-İş takibi yapan kişilerden vekaletname ve nüfüs cüzdan fotokopisi 3-Tapu Fotokopisi 4-İskan Belgesi(Ekmek FırınlarındaÖzel yapı şekline tabi yapı kullanma izni) 5-Devir ve ortaklık işlemlerinden noter onaylı devir senedi ve eski ruhsatın aslı (Eski Ruhsatın aslının kaybı halinde kayıp ilanının verildiği gazete.) 6-Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sicil Kaydı veya Ticaret Odası Kaydı 7-Tic.Odasına Kayıtlı değilse gerekli iş kollarından Milli Eğ.Bakanlığından alınmış Ustalık belgesi(Ustalık Belgesi kendisine ait değilse noter onaylı taahütnamenin aslı) 8-Kiracılar için kira kontratı örneği 9-Vergi Levhası Fotokopisi, 10-İşyeri Sahibi veya Şirket Sorumlusunun Nüfüs Cüzdan Fotokopisi. 11-Noterden imza sirküleri örneği, 12-Şirketlerden Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi. 13-İşyeri şahıs tarafından açılıyor ise 4 adet Fotoğraf. 14-Yangın Söndürme Cihaz Fatura Fotokopisi ( 2 Adet). 15-Elektrik İç tesisat Yönetmeliğine uygunluk belgesi ve 1 adet fotokopisi. 16- 1 adet Plastik Dosya 17-Yerleşim Planı (tesisi içi yerleşimi ve bölümleri gösterir şekilde çizilmiş.1/100 ölçekli mimar veya mühendis onaylı.) 18-İşyerlerinde bulunan makinaların motor gücü tespit raporu. 19-Elektrik Projesi Çizilmiş olacak. 20-Çevre Kirlenmesini önleyici tedbirler hakkında açıklama raporu, 21-İş akımı açıklama raporu , 22-Muvafakatname (üzerinde mesken olan binalarda kat maliklerinden ) 23-Yalova Belediyesine Emlak , Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri ile su borcunun bulunmadığına dair yazı. 24-İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan rapor. 25-Üçüncü Sınıf Ekmek Fırınlarında en az 200 m2 genişlik şartı aranır. 26-İkinci Sınıf Ekmek Fırınlarında en az 250 m2 genişlik ve 3,5 metre yükseklik şartı aranır. 27-İl Çevre Müd.alınan Çed, Deşarj , Emisyon izni ve Gürültü kontrol izin belgesi veya Çed,Deşarj ve Emisyon iznine tabi değilse gerekli değildir yazısı 28-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi. 29-Karayolu kenarında kurulacak tesisler için Yol Geçiş İzin Belgesi 30- İlaçlama Yerlerinden Meslekle ilgili diplama ,Kendi odasından sorumlu yönetici Belgesi , Mesul Müdürlük Belgesi. 31-1.sınıf Gayri Sıhhi işyerlerinden Sorumlu müdür sözleşmesi 32-Bayi olarak açılan işyerlerinden bayilik sözleşmesi 30 İş Günü
  71 Çalışma Saatinin Kısaltılması / Uzatılması Talebi   1 İş Günü
  72 Emniyetten Gelen Dosyalar   30 İş Günü
  73 G.S.M.Madencilik Ruhsatı 1-Başvuru formu 2-Maden ruhsatı,(İşletme Ruhsatı ) 3-Genel Müdürlük tarafından mahallinde yapılan inceleme üzerine düzenlenen tetkik heyeti raporu, 4-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınmış karar, 5-Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için sağlık koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren harita, 6-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütname, 7-Sorumlu müdür sözleşmesi (birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için), 8-Gerekiyorsa emisyon izni, 9-Gerekiyorsa deşarj izni. 30 İş Günü
  74 Gıda Sicili Müracaatı 1-Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Fotokopisi 2-Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşundan Üyelik veya Faaliyet Belgesi 3- Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası 4- İmza Sirküleri 5- Kapasite Raporu 6- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma örneği, ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir.) 15 İş Günü
  75 Hafta Tatili Ruhsat İptali 1-Ruhsat Aslı 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 1 İş Günü
  76 Hafta Tatili Ruhsat Yenileme 1-Ruhsat Aslı 10 İş Günü
  77 Hafta Tatili Ruhsatı 1- Açma Ruhsat Fotokopisi 1 İş Günü
  78 İstasyonsuz Bayilik Hk.   1 İş Günü
  79 İşletme İzin Belgesi 1- Şahıslar İçin 2 Adet Resim, 2- Bağlı Bulunduğu Kuruluştan Ruhsat-Çalışma İzin Belgesi Fotokopisi 7 İş Günü
  80 Kayıp Ruhsat 1- Ruhsatın zayi olduğuna dair gazete ilanı, 2- Vergi Levhası Fotokopisi 3 İş Günü
  81 Mesul Müdürlük İptali 1- Mesul Müdürlük Belgesi 2 İş Günü
  82 Minibüs Ruhsat Alma ve Devir 1-Noter Tasdikli Trafik Ruhsat Fotokopisi 2-Noter Tasdikli Devir Sözleşmesi 3-Vergi Dairesi Mükellefiyet Kaydı, 4-3 Adet Fotoğraf , 5-Trafik Tahsis Belgesi, 6-Minibüsçüler Odası Faaliyet Belgesi 10 İş Günü
  83 Minibüs Ruhsat Bilgi Dilekçesi   1 İş Günü
  84 Minibüs Ruhsat Yenilenmesi 1- 3 Adet Fotoğraf, 2- Meslek Kuruluş Kaydı 5 İş Günü
  85 Rayiç Yol Fiyatının Belirlenmesi   2 İş Günü
  86 Şehir İçi Reklam Tabelasının İptali   2 İş Günü
  87 Tabela Ruhsat Yenilenmesi   1 İş Günü
  88 Tabela Ruhsatı 1- İlan reklam tabelasının krokisi, 2- Yer sahibi ile yapılan kontrat 1 İş Günü
  89 Tabela Ruhsatı İptali 1- Tabela Ruhsatı Aslı 1 İş Günü
  90 Teftiş Defteri Hk. 1- Çalışma Ruhsat Fotokopisi 1 İş Günü
  91 Umuma Açık İşyerleri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı 1- Sıhhı müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Formu 2-İş takibi yapan kişilerden vekaletname 3-Tapu Fotokopisi.(3 Adet) 4-İskan Belgesi ( Yapı Kullanma İzin Belgesi).Yapı Kullanma İzni olmayan yerlerden (Emlak Beyanname Örneği ve Elektrik ve Su Fatura örneği.) 5-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamına giren gayrımenkullerin; tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde açılacak yerler için yönetim karar defterinden alınmış tüm kat maliklerinin noter onaylı muafakatnamesi, İşyeri olarak gözüken yerlerden kat mali klerinin yarıdan bir fazlasının muafakatı. 6-Devir ve ortaklık işlemlerinden noter onaylı devir senedi ve eski ruhsatın aslı (Eski Ruhsatın aslının kaybı halinde kayıp ilanının verildiği gazete.) 7-Esnaf ve Sanatkârlar Odası l Kaydı veya Tic.Odası Kaydı. (faaliyet belgesi) 8-Ticaret Odasına Kayıtlı değilse gerekli iş kollarından Milli Eğitim Bakanlığından alınmış Ustalık belgesi. (Ustalık Belgesi kendisine ait değilse noter onaylı taahütnamenin aslı) )(içkili Lokanta vb) 9-Kiracılar için kira kontratı örneği 10-Vergi Levhası Fotokopisi 11-İşyeri Sahibi veya Şirket Sorumlusunun Nüfüs Cüzdan Fotokopisi. 12-Şirketlerden imza sirküleri örneği 13-İşyeri sahıs tarafından açılıyor ise 4 adet Fotoğraf. 14-Yangın Söndürme Cihaz Fatura Fotokopisi ( 2 Adet). 15-Elektrik İç tesisat Yönetmeliğine uygunluk belgesi ve 1 adet fotokopisi. 17- 1 Adet Nufus Cüzdan Sureti, 18-T.C. Kimlik Numarasını gösteren Nufus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet), 19-Cumh.Savcılığından alınmış sabıka kaydı,sabıkası var ise mahkeme kararı 20-Devlet hastahanesinden bulaşıcı hastalığı olmadığına dair uzman hekim raporu (Sağlık Ocaklarından alınabilir.) 21-1 Adet Plastik Dosya 22-İşyerinin Okul, Cami ve resmi kurumlara mesafesini gösteren kroki 23-Yalova Belediyesine Emlak , Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri ile su borcunun bulunmadığına dair yazı. 24-Havuz ve Plaj İşletmelerinde Cankurtaran Belg.ve sağlık personeli sözl. Başv.formunda işyerinde çalışan sayısı belirtilmek zorunda olup çalışan pers. nüfüs cüzd.örneği,adli sicil kaydı,Bulaşıcı hastalığı olmadığında dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu 30 İş Günü
  92 Mesul Müdürlük Müracaatı 1-Mesul Müdürlük Talep Edenin ve Vermek İsteyenin Belediye Başkanlığına 2-Mesul Müdürlük Veren Şahsın Mesul Müdürlük Talep Edene Noterden Vekâletname Verecek 3- 3 Adet Renkli Vesikalik Resim 4- 2 Adet Plastik Dosya 30 İş Günü
  93 Umuma Açık İşyerleri Ruhsat İptali 1-Ruhsat Aslı 1 İş Günü
  94 Umuma Açık İşyerinin Sınıf Tespit Talebi   10 İş Günü
  95 Unvan Değişikliği   1 İş Günü
  96 18.Madde Uygulama Talebi 1-Tapu 180 İş Günü
  97 Akaryakıt İstasyonu Hk.   5 İş Günü
  98 Arsa Bağışı 1- Tapu 10 İş Günü
  99 Arsa Tahsisi   60 İş Günü
  100 Arsa Tesfiyesi için İzin   2 İş Günü
  101 Arşiv 1-Harç Makbuzu 2 İş Günü
  102 Asansör İşletme Ruhsatı 1- 4 adet klasör, 2-Asansör Projesi (4 adet), 3-Mukavemet ve Elektrik Hesapları (4 adet), 4- Yapımcı Firma TSE Belgesi (4 adet), 5- Bakım Sözleşmesi (4 adet), 6- Firma Mühendisleri SMM belgeleri (4 adet), 7- Garanti Belgesi 10 İş Günü
  103 Asgari Mesafe Tespiti   5 İş Günü
  104 Avam Proje Tasdiki 1-Proje 3 İş Günü
  105 Az Hasarlı Bina Onarım Yazısı 1-Tapu, 2-Hasar Raporu 5 İş Günü
  106 Baz İstasyonu   5 İş Günü
  107 Belediye Arsa veArazilerinin Satış Bedeline İtiraz   5 İş Günü
  108 Belediye Hissesinin Satın Alınması 1-Tapu 15 İş Günü
  109 Belediyeye Ait Taşınmazın Satın Alınması 1-Tapu 90 İş Günü
  110 Belediyeye Ait Taşınmazın Satışı   80 İş Günü
  111 Binanın Bitiş Tarihi Hk. Bilgi 1-Tapu 3 İş Günü
  112 Çalışma Ruhsat Yazısı 1-Yapı Kullanma İzin Belgesi, 2-Tapu, 3-Kira Kontratı (kiracı ise) 3 İş Günü
  113 Çatı Yapımı İçin İzin 1-Tapu 2 İş Günü
  114 Çatı Vizesi 1-Tapu, 2-Ruhsat Aslı 10 İş Günü
  115 Değişiklik Dosyası (Tevhid-İfraz-Yola Terk-Yoldan İhdas) 1-Tapu 2-İşleme ilişkin Fölye (Harita Mühendisi tarafından hazırlanır) 10 İş Günü
  116 Değer Tespiti   3 İş Günü
  117 Deney Raporları   2 İş Günü
  118 E.Y.Y. Projesi 1-Tapu, 2-Çap, 3-Röperli Kroki, 4-İmar Durumu, 5-Zemin Etüdü (2 katlı olanlar için) 6-Taahhütname (2 katlı imar durumu olup, tek kat yapacağına dair) 7-Fenni Mesul Taahhütnameleri (Mimari-statik, Sıhhi tesisat-elektrik) 8-Müteahhit Taahhütnamesi ( Mal sahibi veya varsa müteahhit ) 9-Mimari-Statik-Elektrik-Sıhhi Tesisat-Isı Yalıtımı Projeleri 4 takım 5 İş Günü
  119 Elektrik Bağlantısı Hk. 1-Tapu, 2-İskan 3 İş Günü
  120 Emlak Uygulamaları Hk.Bilgi   10 İş Günü
  121 Enerji Nakil Hattıyla İlgili   1 İş Günü
  122 Fenni Mesul İstifası   20 İş Günü
  123 Ferdi İskan 1-Tapu 10 İş Günü
  124 Geçiş Yolu İzin Belgesi   5 İş Günü
  125 Geçit Hakkı 1-Tapu, 2-Noter Tasdikli Muvafakatname 10 İş Günü
  126 Güçlendirme Ruhsatı 1-Taahhütname, 2-Yapı Kullanma Belgesi, 3-Ruhsat, 4-Tapunun Fotokopisi, 5-İmza Sirküleri (PM’nin), 6-PM Belgesinin Fotokopisi, 7-Karar Defteri, 8-Sözleşme Örneği, 9-Projeler (Oda Onaylı), 10- Zemin Etüdü, 11- Karot Raporu, 12- Cephe Fotoğrafları, 13- Hasar Tespit Raporu 15 İş Günü
  127 Hafriyat Taahhütnamesi   3 İş Günü
  128 Hali Hazır Haritanın Onanması 1-Hâlihazır harita paftaları, 2-Hesap cildi ( dosyası ) 10 İş Günü
  129 Harç İadesi Hk.   15 İş Günü
  130 İmar affı Müracaatı   15 İş Günü
  131 İmar Durumu (Çizim) 1-Tapu Fotokopisi, 2-Harç Makbuzu, 3-Su Basman Kotu ( Belediye Onaylı)i, 4-Plan Kote (Harita Müh. Onaylı) 4 İş Günü
  132 İmar Durumu (Bilgi Amaçlı) 1-Tapu 3 İş Günü
  133 İmar Plan Tadilatı 1-İmar Plan Tadilatı Teklifi (4 Takım ), 2-Plan Açıklama Raporu (4 Takım) 3-Tapu Fotokopisi 45 İş Günü
  134 İmar Planları Hk. Bilgi 1-Tapu 5 İş Günü
  135 İmar Planlarına İtiraz 1-Tapu 45 İş Günü
  136 İmar Uygulamaları Hk. Bilgi 1-Tapu 3 İş Günü
  137 İmar Uygulamalarına İtiraz 1-Tapu 45 İş Günü
  138 İnşaat Durdurulması Talebi   7 İş Günü
  139 İnşaat Ruhsatı Olup Olmadığı Hk. Bilgi   4 İş Günü
  140 İnşaat Ruhsatı Yenileme 1-Eski Ruhsatın Fotokopisi, 2-Tapu Fotokopisi, 3-Fenni Mesulün Teknik Raporu, 4-Hasar Tespit Raporu 5-Binanın Cephe Fotoğrafları 15 İş Günü
  141 İnşaat Ruhsatı 1-İnşaat ruhsat dosyası, 2-İmar Durumu, 3-Röperli kroki, 4-Tapu 5- Statik, Mimari, Elektrik, Tesisat, Isı yalıtım ,asansör, kalorifer(4’er takım) 6-Yapı denetim Evrakları, 7- Tus Taahhütnameleri, 8- HUS evrakları 9- Banka dekontu, 10-Müteahhit Evrakları, 11-Proje Müelliflerinin Oda Sicil Belgesi, 12-İnşaat Sözleşmesi (Müteahhit ve Mal sahibi arası), 13-Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu, 14-Kalfalık Belgesi veya Ustalık Belgesi, 15-Noter Onaylı Müteahhit Taahhütnamesi, 16-Şantiye Şefi Evrakları *Şantiye Şefi Sözleşmesi *İkametgâh Belgesi *Mimar/Mühendislerden Oda Sicil Belgesi *Teknikerlerden Noter Onaylı Diploma 15 İş Günü
  142 İskân (Az Hasarlı, Hasarsız) 1-Tapu, 2-Hasar Raporu 3-Fenni Mesul Raporu (Teknik raporu-Proje müelliflerinden) Gelir-Tahsilât Müdürlüğünden borcu olmadığına dair yazı 10 İş Günü
  143 İskân (Orta Hasarlı) 1-PM’in taahhütnamesi, 2-Beton firmasından beton basınç raporu, 3-Demirin kalite test sonuçları, 4-Ruhsat, 5-Fenni Mesul Taahhütnamesi 6-İnşaatı yapan müteahhidin taahhütnamesi 7-Kalfalık Belgesi, 8-Tapu Bilgileri 10 İş Günü
  144 İskân 2 1-SSK ve Vergi Dairesinden pirim borcu yoktur yazıları 2-İşletme İştirakler Müdürlüğü İskan Harcı Ödemesine ait Makbuz 15 İş Günü
  145 İskânın Olup Olmadığı & 1-Tapu 3 İş Günü
  146 İskele Kurulması İçin İzin   3 İş Günü
  147 İstimlâk Bedeli Hk. 1-Tapu 2 İş Günü
  148 İstinat Ruhsatı Hk.   15 İş Günü
  149 İşyeri Teslim Tutanağı Hk.   7 İş Günü
  150 Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu 1-Tapu, 2- Onaylı İmar durumu 15 İş Günü
  151 Kamulaştırma Hk. 1-Tapu 50 İş Günü
  152 Kamulaştırma Bedeli Yerine Belediye Taşınmazı ile Trampa Edilmesi   120 İş Günü
  153 Kamulaştırma Devir İşlemi   30 İş Günü
  154 Kat İrtifakı 1-Kat irtifakı projesi, 2-Hasarsız raporu, 3-Ruhsat Fotokopisi 4 İş Günü
  155 Kat Mülkiyeti 1-Yapının her cephesini gösteren fotoğraf (2 takım) 2-Hasarsızlık Raporu, 3-İskân Belgesi, 4-Ruhsat 4 İş Günü
  156 Kat Vizesi 1-Ruhsatın Aslı 10 İş Günü
  157 Kısıtlılık Hali 1-Tapu 3 İş Günü
  158 Kömürlük İçin İzin 1-Mimari Proje 2 İş Günü
  159 Mekanik Tesisat Vizesi   10 İş Günü
  160 Mesleki Faaliyeti Sona Erdirme   2 İş Günü
  161 Mevzii / İlave İmar Planı KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ a) Karayolları b) D.S.İ c) Tarım İl Müdürlüğü d) Çevre ve Orman Müdürlüğü e) TEDAŞ f) Sağlık İl Müdürlüğü 1-Röperli Kroki, 2-Tapu, 3- 4 adet 1/1000 ve 1/500 mevzii plan 4-Plancının Açıklama Raporu 4 adet, 5-Ücret 45 İş Günü
  162 Mücavir Alan Hk. 1-Tapu 2 İş Günü
  163 Mührün Kaldırılması   3 İş Günü
  164 Müşavirlik Kaydı / Yenilemesi 1-2 adet fotoğraf, 2-Odaya Kayıtlı olduğuna dair belge, 3-Diploma (Noter tasdikli), 4-Vergi Levhası Fotokopisi, 5-Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 6-Şirket işi Ticari Sicil Gazete 7-Harç Makbuzu, 8-1 Dosya içinde toplanacak 2 İş Günü
  165 Onarım-Güçlendirme %20 lik 1-PM’in Taahhütnamesi, 2-Beton firmasından beton basınç raporu, 3-Demirin kalite test sonuçları, 4-Ruhsat, 5-Fenni Mesul taahhütnamesi 6- İnşaatı yapan müteahhidin taahhütnamesi, 7-Kalfalık belgesi 10 İş Günü
  166 Para Cezası Hk.   5 İş Günü
  167 Sokak İsmi Hk.   120 İş Günü
  168 Su Basman Kotu 1-Tapu, 2-Ruhsat 10 İş Günü
  169 Şerh, İpotek, Takyidin Kaldırılması 1-Tapu 10 İş Günü
  170 Tadilat Proje Onayı 1- Proje (3 Nüsha, oda onaylı) 15 İş Günü
  171 Tadilat Ruhsatı 1-Eski Ruhsatın Fotokopisi, 2-Tapu Fotokopisi 3-Yapı Denetim Firmasın İstediği Evraklar -Yapı Denetim Firmasından binayla ilgili tahhaütname -Yardımcı inşaat ve Yapı Denetim İnşaat mühendisinin ikametgahı -Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden onaylanmış yapı bilgi formu -Proje Müelliflerinin Büro tescil belgeleri -Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi -Müteahhit in taahhütnamesi ,Vergi levhasının fotokopisi Faaliyet Belgesi(Noterden) -Müteahhit ile mal sahibi arasındaki sözleşme -Banka dekontu 15 İş Günü
  172 Tapu Tahsis Belgesinin Tapuya Çevrilmesi 1-Tapu Tahsis Belgesi 30 İş Günü
  173 Taşınmaz Mal Hissesinin Devri   120 İş Günü
  174 Tek Katlı Yapı Ruhsatı 1- Projeler, 2-Tapu, 3-Taahhütname, 4- Jeolojik rapor 5 İş Günü
  175 Teknik Eleman Görevlendirme   3 İş Günü
  176 Temel Üstü Vizesi 1-Tapu, 2-Ruhsat, 3-Temel Vize Ücreti 10 İş Günü
  177 Toprak Vizesi 1-Tapu, 2-Ruhsat, 3-Toprak Vize Ücreti 10 İş Günü
  178 Y.İ.B.F. İptali, Tasdiki,   5 İş Günü
  179 Yapı Bilgileri Hk.   5 İş Günü
  180 Yapı Denetim Eleman Değişikliği   5 İş Günü
  181 Yapı Denetim Firma Kaydı   5 İş Günü
  182 Yapı Denetim Seviye Tespiti   5 İş Günü
  183 Yapı Denetim Sözleşme Feshi   15 İş Günü
  184 Yapı Tespit ve Durdurma Zaptı Hk.   30 İş Günü
  185 Yıkım Kararı Hk.   2 İş Günü
  186 Yıl Sonu Tespit Tutanakları   10 İş Günü
  187 Yol Kırmızı Kotun Belirlenmesi 1- Tapu, 2-Koordinatlı Çap veya Röperli Kroki 5 İş Günü
  188 Afet Yardımı   2 İş Günü
  189 Alacak Ödemesi   2 İş Günü
  190 Askerlik Borçlanması   2 İş Günü
  191 Atama (Nakil İşlemi)   3 İş Günü
  192 Avans Talebi   2 İş Günü
  193 Belediyemizde Çalışıp-Çalışmadığına dair belge verilmesi   3 İş Günü
  194 Doğum Yardımı 1-Doğum Belgesi 7 İş Günü
  195 Emeklilik Hk.   5 İş Günü
  196 Evlenme Yardımı 1-Evlenme Belgesi 2 İş Günü
  197 Fark Ödenmesi   3 İş Günü
  198 Görev Belgesi Verilmesi   2 İş Günü
  199 Görev Yeri Değiştirilmesi   3 İş Günü
  200 Harcırah Ödenmesi   2 İş Günü
  201 Hastalık Yardımı   2 İş Günü
  202 Hizmet Belgesi Hk.   7 İş Günü
  203 Hizmet Birleştirilmesi   15 İş Günü
  204 İntibak Yaptırılması   15 İş Günü
  205 İstifa Hk.   2 İş Günü
  206 İş Akdinin Askıya Alınması   3 İş Günü
  207 İş Başvurusu   3 İş Günü
  208 İşçi İzin Parası   2 İş Günü
  209 İzin Hk.   1 İş Günü
  210 Kıdem Tazminatı Ödenmesi   15 İş Günü
  211 Lojman Talebi / Tahliyesi   15 İş Günü
  212 Nema Hk.   1 İş Günü
  213 Ölüm Yardımı 1-Ölüm Raporu 2 İş Günü
  216 Pasaport Talep Formu   2 İş Günü
  217 Personel Sicil Notu Hk.   2 İş Günü
  218 Sağlık Karnesi Hk.   5 İş Günü
  219 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verilmesi Hk.   1 İş Günü
  220 Sünnet Yardımı   2 İş Günü
  221 Süt İzni   2 İş Günü
  222 Tedavi Ücretinin Ödenmesi Hk   5 İş Günü
  223 Vizite Kâğıdı Talebi   1 İş Günü
  224 Belediye Meclis Salon / Fuayesi Tahsisi   1 İş Günü
  225 Bld.Ait Binaların Ortak Giderlerinin Ödenmesi   3 İş Günü
  226 Borç İlişiği Hk.   1 İş Günü
  227 Ceza İndirim Talebi   1 İş Günü
  228 Düzeltme, İtiraz, Geri İade Hk. 1-Tahsilat Makbuzu Aslı 1 İş Günü
  229 Eğlence Vergisi Hk.   1 İş Günü
  230 İlan Reklam Vergisi / Tabela Kontrolü   1 İş Günü
  231 İşgaliye Hk.   1 İş Günü
  232 Kira Tahliye Taahhüdü   7 İş Günü
  233 Kira Taksitlendirme   1 İş Günü
  234 Kiralama Talebi   2 İş Günü
  235 Mahsuplaşma Hk.   2 İş Günü
  236 Müstakil Arsa Satış Talebi   30 İş Günü
  237 Ölçü ve Ayar Kontrolü 1-Ölçü ve Tartı Aletlerinin Cinsi,Markası,Numarası ve Çekerine Ait Bilgiler 5 İş Günü
  238 Para Cezasını Taksitlendirme Talebi   2 İş Günü
  239 Posta Beyannamesi   1 İş Günü
  240 Tadilat ve Düzenleme İzni   7 İş Günü
  241 Tecil Faizi ile Taksitlendirme   3 İş Günü
  242 Tıbbi Atıklar Hk..   5 İş Günü
  243 TOKİ Evleri Hk.   3 İş Günü
  244 Zemin Etüdü ve Karot Test Tahakkuk İtirazı Hk.   1 İş Günü
  245 Merdivenli Araç Talebi   2 İş Günü
  246 Yangın Eğitimi Talebi   2 İş Günü
  247 Yangın Güvenlik Talimatı   1 İş Günü
  248 Yangın Raporu   1 İş Günü
  249 Geçici Malzeme Talebi   1 İş Günü
  250 Kitap, CD ve Dergi Talebi   2 İş Günü
  251 Konaklama Talebi   2 İş Günü
  252 Konservatuar İş ve Takipleri   2 İş Günü
  253 Ses Yayın Aracı Tahsisi   2 İş Günü
  254 Ses ve Işık Düzeni Talebi / İptali   2 İş Günü
  255 Spor Etkinlikleri İş ve Takipleri   2 İş Günü
  256 Yer Tahsisi Talebi / İptali   15 İş Günü
  257 Araç İsteği   2 İş Günü
  258 Hibe Edilen Araçlar   10 İş Günü
  259 Hesap Bildirimi   1 İş Günü
  260 Tahakkuk Eden Alacakların Tahsilâtı   1 İş Günü
  261 Defin Talebi / Kayıt Defteri / Yeri Olduğuna Dair Belge   2 İş Günü
  262 Malzeme Tanıtımı Hk.   2 İş Günü
  263 Mezar Yeri Belgesi Verilmesi / Satın Alma / Nakli / Parseli Hk. Bilgilendirme   2 İş Günü
  264 Birim Performansı Hk.   2 İş Günü
  265 Personel Görevlendirilmesi   7 İş Günü
  266 Randevu Talebi   2 İş Günü
  267 Bitki Bakım / Dikim Talebi   15 İş Günü
  268 Park Mobilyaları Düzenleme -Bakım-Onarım-Talebi   7 İş Günü
  269 Spor Alanları Yapım – Bakım -Onarım-Talebi   7 İş Günü
  270 Tribün- Sahne Talebi   2 İş Günü
  271 Yeşil Alan- Park ve Çocuk Parkı Yapım-Bakım-Onarım-Talebi   7 İş Günü
  272 Ambulans Talebi   1 İş Günü
  273 Fakir ve Muhtaçlar İçin Muayene Talebi 1-Fakirlik Belgesi 1 İş Günü
  274 Gıda Yardımından Faydalanma   15 İş Günü
  275 İdarenin Kararına İtiraz   10 İş Günü
  276 Muayene Kabul   10 İş Günü
  277 Sağlık İşleri İlaç / Malzeme Talebi 1-Fakirlik Kağıdı 1 İş Günü
  278 Sağlık Rapor Talebi   5 İş Günü
  279 Teklif Değerlendirme Hk.   5 İş Günü
  280 Belediye Kusuru Hk.   7 İş Günü
  281 Geçici Su / Kanal Hat Bağlantısı 1-Tapu 2-Emlak Beyanname Örneği 5 İş Günü
  282 Kanal Hattının Bağlanması 1-Tapu Fotokopisi, 2-Ruhsat Fotokopisi ( Ruhsatsız ise İmar İşlerinden yazı) 5 İş Günü
  283 Kanal Hattı İptali   7 İş Günü
  284 Kanalizasyon Altyapısı Hk.   1 İş Günü
  285 Tesis İzin Belgesi   7 İş Günü
  286 TOKİ-Alt Gelir Grubu Baş.   120 İş Günü
  287 İçme Suyu Altyapısı Hk.   1 İş Günü
  288 Kanal ve Su Durum Belgesi   2 İş Günü
  289 Su Hattının Bağlanması 1-Tapu Fotokopisi, 2-Ruhsat Fotokopisi (Ruhsatsız ise İmar İşlerinden yazı.) 5 İş Günü
  290 Su Hattının İptali 1-Tapu 15 İş Günü
  291 Su Şebeke Tadilatı   10 İş Günü
  292 Su Vana Montaj Talebi   1 İş Günü
  293 Tesisat kontrolü   3 İş Günü
  294 Abone iptal / Depozit Kapama / Depozit İade   1 İş Günü
  295 Abone Güncelleme 1-Tapu, 1 İş Günü
  296 Abone Bilgileri Hk.   3 İş Günü
  297 Borç Takibi Hk. 1-Tapu, 2-Kira Kontratı, 15 İş Günü
  298 Borç Ödeme Hk.   1 İş Günü
  299 Borçtan Suyu Kesme-Depozit Kesme 1-Tapu, 2-Kira Kontratı, 1 İş Günü
  300 Depozit Yenileme 1-Önceki abonenin su borcu varsa kira kontrat fotokopisi 1 İş Günü
  301 Düzeltme, Geri İade Hk.   10 İş Günü
  302 Endeks Okuma Talebi   1 İş Günü
  303 Gazilik/ Şehit Ailesi İndirimi 1-Unvan Belgesi Fotokopisi, 2-Kira Kontratı / Tapu 1 İş Günü
  304 Geçici Su Aboneliği 1-Tapu Fotokopisi 2-İnşaat Ruhsat Fotokopisi (yoksa Emlak Beyannamesinin tasdikli sureti) 5 İş Günü
  305 Günlük Tahakkuk Girme   1 İş Günü
  306 Abone Faaliyet Değişikliği   1 İş Günü
  307 İhbarname Ödeme Tarihi Hk..   15 İş Günü
  308 Kaçak Su Zaptına İtiraz   5 İş Günü
  309 Kayıp Sayaç   1 İş Günü
  310 Önceki Borç Hk. 1-Tapu, 2-Kira Kontratı 1 İş Günü
  311 Özürlü Su İndirimi / İptali 1-Tapu veya Kira Sözleşmesi 2-Özürlü olduğuna dair belge (%40) Anne, Baba ölü ise vasi olduğuna dair belge 2 İş Günü
  312 Rezerve ve Endeks Kontrolü   1 İş Günü
  313 Saat Söküm ve Ölçüm Talebi / İptali   2 İş Günü
  314 Su Birim / Sayaç Fiyatları Hk.   15 İş Günü
  315 Sera Aboneliği A-Vergi Mükellefi olanlardan ; 1-Vergi levhası B-Vergi Mükellefi olmayanlardan; 1-Bağlı bulunduğu meslek kuruluşu faaliyet belgesi 3 İş Günü
  316 Sözleşme Suret Dökümü   1 İş Günü
  317 Su Aboneliği 1-Yapı Kullanma İzni (Mesken ve Ticarethaneler İçin) 2-İnşaat Ruhsatı (İnşaatlar için) 1 İş Günü
  318 Su Açma Müracaatı   1 İş Günü
  319 Su Borcu Taksitlendirme   1 İş Günü
  320 Tahakkuk Bölme   1 İş Günü
  321 Tahakkuk Düzeltme   1 İş Günü
  322 Yeni Sayaç Hk.   3 İş Günü
  323 Haciz Kaldırılması   1 İş Günü
  324 Makbuz Fotokopisi Hk.   2 İş Günü
  325 Mal Beyan Bildirimi 1-Vereceği mal beyanına ait fotokopiler (Tapu, araba, ev, eşya vb) 1 İş Günü
  326 Mükerrer Ödemenin İadesi Hk   3 İş Günü
  327 Ödeme Emrine İtiraz   3 İş Günü
  328 Tahsildar Görevlendirme Hk.   2 İş Günü
  329 Atık Alımı Hk..   15 İş Günü
  330 Tanıtım Broşürleri ve Seminerler Hk.   3 İş Günü
  331 Bilgilendirme Panosu   20 İş Günü
  332 Dağıtım Araçları Güzergah İzin Belgesi   5 İş Günü
  333 Araç Giriş Kartı 1- Elektrik veya su faturası 2-Araç Ruhsat Fotokopisi 3 İş Günü
  334 Güzergah ve Durak Yeri Bilgilendirme Talebi   5 İş Günü
  335 Otobüs Hattı / Seferleri Konulması Talebi   30 İş Günü
  336 Parkometre Uygulaması Hk.   7 İş Günü
  337 Servis Araçları Çalışma Ruhsatı Başvuru sahibi gerçek ya da tüzel kişinin; 1-İkametgâh ilmühaberi (Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisinde en az 3 (üç) yıldır oturuyor ibaresi bulunacak.), (şirketlerde ticaret ve sanayi odasından yazı istenir. Kuruluş yeri Yalova Belediye sınırı olacaktır.) 2-Gerçek kişiler için “ Meslek Odası Kayıt Belgesi ” Tüzel kişiler için “ Sanayi Ve Ticaret Odası Kayıt Belgesi “ 3-Sosyal güvenlik kaydı 4-Sabıka Kaydı (Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416/1–2–3, 418/1, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572/2’nci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak), 5-Başvuruya konu araç için düzenlenmiş motorlu kara taşıt araçları zorunlu mali sorumluluk sigortası 6-Aracın Yalova Emniyeti Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünden almış olduğu Motorlu Araç Tescil Belgesi ile Motorlu Araç Trafik Belgesinin her iki tarafının fotokopisi 7-Vergi Levhası fotokopisi 8-2 adet fotoğraf 7 İş Günü
  338 Servis araçları Özel İzin Belgesi 1-Servis taşımacılığı yaptıkları okuldan yazı, okul aile birlikleri ile yapılan sözleşme fotokopisi ya da velilerle yapılan sözleşmenin fotokopisi 2-İzleyecekleri güzergâhı belirtir yazı. 3- 22 yaşını doldurmuş Rehber personele ait sabıka kaydı ve öğrenim durum belgesi 4-Sabıka Kaydı 5-Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesi fotokopisi. 6-Sürücü Sorgulama Belgesi 7-SRC Mesleki Yeterlilik Belgesi Fotokopisi 8-Araç Ruhsat Fotokopisi 7 İş Günü
  340 Sınır Tespit Elemanı (Baba) Konulması   5 İş Günü
  341 Şehir İçi Trafik Uygulamaları Hk.   30 İş Günü
  342 Yer Tuzağı Talebi   5 İş Günü
  343 Asker Aylığı Müracaatı 1-Fakir Kağıdı, 2-Askerlik Şubesinden ilgili yazı 3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 4- Çalışamaz Heyet Raporu (Askerin anne ve babasının başvurusu durumunda 65 yaş üstünden aranmaz) 5-İlgili Kurumlara gezdirilmek üzere verilen Bilgi formunun onaylı hali 20 İş Günü
  344 Bayrak Hk.   2 İş Günü
  345 Fakir ve Muhtaçlar Yardımı   7 İş Günü
  346 Geçici Malzeme Talebi   1 İş Günü
  347 Meclis Üyeliğinden istifa   2 İş Günü
  348 Meclise Sunulacak Evraklar   45 İş Günü
  349 Afiş İlan AsmaTalebi   2 İş Günü
  350 Ceza Erteleme 1-Zabıt Varakası 2 İş Günü
  351 İşyeri Önüne Eşya Koyma İzni   2 İş Günü
  352 Süre Talebi (İşyeri Taşımak / Ruhsat Almak)   2 İş Günü
  353 Kapama Kararının Durdurulması   2 İş Günü
  354 Parsel Hk.   2 İş Günü
  355 Seyyar Satış İçin İzin   2 İş Günü
  356 Yemek Dağıtımından Faydalanma 1-Fakirlik İlmühaberi 2 İş Günü
  357 Zabıt Varakasına İtiraz 1-Zabıt Varakası 15 İş Günü
  358 Servis araçları Özel İzin Belgesi 1-A2 için Personelini taşıdıkları kuruluşlar ile yapılan sözleşme fotokopisi, A3 için müşterisini taşıdıkları kuruluş ile yapılan sözleşme fotokopisi, A4 için taşıdıkları personelin isim listesi. 2-İzleyecekleri güzergâhı belirtir yazı. 3-Şoförler için Sabıka Kaydı (Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572’nci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,) 4-Kullanacakları servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak, 5-SRC Mesleki Yeterlilik Belgesi Fotokofisi. 6-Sürücü Sorgulama Belgesi. 7-Araç Ruhsat Fotokopisi 7 İş Günü
  359 Bedel Tespiti   30 İş Günü


  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 • Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  6111 Sayılı Kanun
  Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
  İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
  İtfaiye Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
  Belediye İtfaiye Yönetmeliği
  5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • Güncelleniyor
© Copyright 2013. Tüm Hakları Yalova Belediyesine Aittir.  
 Bağlantılar
 - Bilgi Edinme
 - Deniz Suyu Analiz Sonuçları
 - Kardeş Şehirler

Facebook Ekle Twitter Ekle Linkedin
Google Rss Ekle